תקנון האתר ותנאי תשלום

כללי

 1. פרטי המשתמש יישארו חסויים לשימוש האתר בלבד. אנחנו נוקטות בצעדי אבטחת מידע מחמירים אך יחד עם זאת האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה במידה והאתר נפרץ. 

 2. בכל מקרה של נזק / פציעה שבו נצטרך להשתמש בשירותי חירום ישא המשתתף בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

הרשמה

 1. השתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש. רשימת המשתתפים תקבע על פי סדר ההרשמה. עם הגעה לכמות המשתתפים המוגדרת לפעילות, נפנה מתעניינים לרשימת המתנה. במקרה של ביטולים, נפנה למתעניינים מרשימת ההמתנה.

 2. ההרשמה למתעניינים בפעילות תתבצע דרך מילוי טופס ההרשמה באתר, שאינו מחייב את שני הצדדים. 

 

תנאי תשלום

 1. הבטחת מקום תהיה על בסיס העברת תשלום בלבד.

 2. על מנת להבטיח את מקומכם יש לשלם את מלוא סכום המפגש.

תנאי ביטול

 1. ביטול בכתב במייל בלבד – תאריך הביטול יהיה תאריך שליחת המייל.

 2. עד שבועיים לפני הפעילות ייגבה סכום של 100 ש"ח לאדם.

 3. השתתפות בתצפית - עד שבוע ימים לפני הפעילות יוחזר 50% מהתשלום.

 4. אוהלים בהקמה עצמית - עד שבוע ימים לפני הפעילות יוחזר 50% מהתשלום.

 5. לינה - אוהלים מוכנים, מתחמי גלמפינג, בקתה בסוכה במדבר, סטודיו או דום בחוות האלפקות – ביטול שבועיים לפני הפעילות יוחזר 50% מהתשלום.

 6. 48 שעות מראש, לא יוחזר תשלום.

 7. אם הפעילות תדחה מצידנו עקב הנחיות המדינה, יינתן החזר מלא.