תקנון האתר ותנאי תשלום

כללי

 1. פרטי המשתמש יישארו חסויים לשימוש האתר בלבד. אנחנו נוקטות בצעדי אבטחת מידע מחמירים אך יחד עם זאת האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה במידה והאתר נפרץ. 

 2. בכל מקרה של נזק / פציעה שבו נצטרך להשתמש בשירותי חירום ישא המשתתף בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

הרשמה

 1. השתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש. רשימת המשתתפים תקבע על פי סדר ההרשמה. עם הגעה לכמות המשתתפים המוגדרת לפעילות, נפנה מתעניינים לרשימת המתנה. במקרה של ביטולים, נפנה למתעניינים מרשימת ההמתנה.

 2. ההרשמה למתעניינים בפעילות תתבצע דרך מילוי טופס ההרשמה באתר, שאינו מחייב את שני הצדדים. 

 3. הנרשמים מוכנים לקבל מאיתנו מידע על הפעילויות ויכולים להסיר את הכתובת שלנו בכל עת. אנחנו מתחייבים לא למסור את רשימות התפוצה או לעשות בהן שימוש אחר.

 

תנאי תשלום

 1. הבטחת מקום תהיה על בסיס העברת תשלום בלבד.

 2. על מנת להבטיח את מקומכם יש לשלם את מלוא סכום המפגש.

תנאי ביטול

 1. ביטול בכתב במייל בלבד – תאריך הביטול יהיה תאריך שליחת המייל.

 2. עד שבועיים לפני הפעילות ייגבה סכום של 100 ש"ח לאדם.

 3. ביטול שבועיים לפני הפעילות יוחזר 50% מהתשלום.

 4. השתתפות בתצפית בלבד - עד שבוע ימים לפני הפעילות יוחזר 50% מהתשלום.

 5. 48 שעות מראש, לא יוחזר תשלום.

 6. אם הפעילות תדחה מצידנו עקב הנחיות המדינה, יינתן החזר מלא.