תקנון האתר ותנאי תשלום

כללי

  1. בתקופת הקורונה – נהיה כפופים לתקנות משרד הבריאות. בתחילת הפעילות כל משתתף יחתום על הצהרת בריאות ואחריות לגבי עצמו.

  2. פרטי המשתמש יישארו חסויים לשימוש האתר בלבד. אנחנו נוקטות בצעדי אבטחת מידע מחמירים אך יחד עם זאת האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה במידה והאתר נפרץ. 

  3. בכל מקרה של נזק / פציעה שבו נצטרך להשתמש בשירותי חירום ישא המשתתף בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

הרשמה

  1. השתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש. רשימת המשתתפים תקבע על פי סדר ההרשמה. עם הגעה לכמות המשתתפים המוגדרת לפעילות, נפנה מתעניינים לרשימת המתנה. במקרה של ביטולים, נפנה למתעניינים מרשימת ההמתנה.

  2. ההרשמה למתעניינים בפעילות תתבצע דרך מילוי טופס ההרשמה באתר, שאינו מחייב את שני הצדדים. 

 

תנאי תשלום

  1. עם קבלת אישור ההרשמה לפעילות, הבטחת מקום תהיה על בסיס העברת תשלום בלבד.

  2. התשלום יתבצע באמצעות אפליקציית PAYBOX.

  3. על מנת להבטיח את מקומכם יש לשלם את מלוא סכום המפגש.

תנאי ביטול

  1. במידה ותרצו לבטל עד לתאריך 3.2.21, יוחזר הסכום במלואו.

  2. לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לבטל.