תקנון האתר ותנאי תשלום

כללי

 1. בתקופת הקורונה – נהיה כפופים לתקנות משרד הבריאות.

 2. פרטי המשתמש יישארו חסויים לשימוש האתר בלבד. אנחנו נוקטות בצעדי אבטחת מידע מחמירים אך יחד עם זאת האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה במידה והאתר נפרץ. 

 3. בכל מקרה של נזק / פציעה שבו נצטרך להשתמש בשירותי חירום ישא המשתתף בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

הרשמה

 1. השתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש. רשימת המשתתפים תקבע על פי סדר ההרשמה. עם הגעה לכמות המשתתפים המוגדרת לפעילות, נפנה מתעניינים לרשימת המתנה. במקרה של ביטולים, נפנה למתעניינים מרשימת ההמתנה.

 2. ההרשמה למתעניינים בפעילות תתבצע דרך מילוי טופס ההרשמה באתר, שאינו מחייב את שני הצדדים. 

 

תנאי תשלום

 1. הבטחת מקום תהיה על בסיס העברת תשלום בלבד.

 2. על מנת להבטיח את מקומכם יש לשלם את מלוא סכום המפגש.

תנאי ביטול

 1. ביטול לאחר תשלום יחויב ב-30 ש"ח דמי טיפול וסליקה.

 2. עד חמישה ימים לפני הפעילות יוחזר 70% מהתשלום.

 3. 48 שעות מראש, לא יוחזר תשלום.

 4. אם הפעילות תתבטל מצידנו או עקב הנחיות קורונה או עניינים מדיניים, התשלום יוחזר במלואו.