shutterstock_אור בין עצים .jpg

נפגשנו לראשונה לפני 21 שנה. הספקנו ללמוד ביחד תואר שני, בתקופה מסוימת אפילו לגור ביחד. שנים זכינו ללוות מרחוק זו את זו במסעותינו הרבים בעולם. ואחרי שנים, במפגש בצומת דרכים, גילינו הרבה דברים משותפים. לכל אחת מאיתנו הטבע מעניק מרחב פתוח לנשום ולהיזכר מי אנחנו באמת. גילינו שהחיבור לטבע סייע לכל אחת מאיתנו להתבונן על עצמה בבהירות. גילינו גם, שכל אחת מתחברת לטבע ממקומה האישי והייחודי. אליס, עם החיבור העמוק לשמי הלילה, לשקט ולמדיטציה וסיגל עם החיבור לטבע כמרחב שאפשר למידה, התבוננות פנימה ומפגש אמיתי ועמוק עם אנשים.

אנתרופולוגית, יועצת ארגונית המתמחה בפיתוח מנהיגות, יזמית בנפשה ומכורה למסעות וטיולים. מנסה למצוא את האיזון בין חיי משפחה, ניהול, יזמות ומסעות למחוזות קרובים ורחוקים.
בשנים האחרונות לומדת את נושאי המשמעות והמהות ברמה התיאורטית והמעשית.
מפגשים אלה קושרים את תשוקותיה לחקר וגילוי עצמי באמצעות הטבע, למפגש אמיתי עם אנשים ולחוויות עשירות ועמוקות.

סיגל יושע

סיגל יושע

אליס מילר

מסעה הרוחני של אליס נע בין ההימלאיה ההודית לבין מדבר יהודה. היא תלמידה של שאנטימאי ומודטת ומנחה לבבות יותר מעשור.
אליס היא גם חובבת אסטרונומיה וצפיה בלתי אמצעית בכוכבים כבר מעל לשלושה עשורים.
מפגשים אלה קושרים את שתי תשוקותיה, לשמים, וללב האדם.

האתר של אליס מילר:

www.alicemiller.co.il

אליס מילר