מכתש רמון לפעילות מטאורים.jpg

 בין המכתש לכוכבים  

 לילות מטאורים במדבר 

12 באוגוסט 2020, ליל הפרסאידים - למבוגרים בלבד

13,14 באוגוסט 2020 - למשפחות

פרטים בקרוב מאוד!