Dreams Come True Inspirational Quote Fac

חמישי - שישי

12-13 בנובמבר 2020

במכתש רמון

תנועה וכוכבים

תוכנית המפגש

יום חמישי

ניפגש בנקודה שנשלח לכם במכתש רמון בשעה 14:00.

שימו לב שהנסיעה עשויה לקחת שעתיים וחצי מהמרכז. אנא צאו בזמן, מקסימום תגיעו קצת יותר מוקדם ...

אחרי התמקמות באוהלים - נתאסף למעגל פתיחה, להיכרות עם המנחות וזה עם זו. נהייה בלבוש שמתאים לתנועה, עדיף בשכבות. מהמעגל נמשיך לפעילות תנועתית. 

לאחר השקיעה נאכל יחד ארוחת ערב, נתחמם לאור מדורה וננוח קמעה.

לאחר מכן, נתעטף היטב בבגדים חמים ונעבור למעגל המזרונים, היכן שנתוודע  לשמי הלילה והכוכבים.

מי שירצה יוכל לעבור לאוהל לסיום שנת הלילה.

יום שישי

משכימי קום יוכלו להצטרף לישיבת זריחה עם עדי גורן.

אחרי הפסקת תה והתרעננות ניפגש במעגל תנועה שיפתח לנו את תנועת הגוף בבוקר.

לאחר מכן נמשיך לארוחת הבוקר.

נסיים עם מדיטציה מונחית ע"י אליס בו נעניק ממתנות סוף השבוע לכל אהובינו.

ניפרד ליציאה הביתה בשעה 12:00.